Spende an Alzheimer Gesellschaft e.V.


Oben: Mechthild Mösenfechtel, Thomas F. Roth, IMMAC Holding AG Unten: Monika Kaus, Swen Staack, Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.
Oben: Mechthild Mösenfechtel, Thomas F. Roth, IMMAC Holding AG Unten: Monika Kaus, Swen Staack, Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.